Wednesday, June 19, 2013

Another Letter for Pareng Jose

Pareng Jose,

Nandito ako ngayon sa Cagayan de Oro para sa isang training. Wala akong napansin dito na mga paghahanda sa iyong kaarawan. Liban sa isang maliit na artikulo, wala nang ibang pagbanggit sa pahayagan tungkol sa iyong kaarawan. Sa loob ng 152 taon, wala na masyadong nakaka- appreciate sa ginawa mo para sa bayan. Hindi na makita ng karamihan sa mga kabataang iyong pinangarap ang kahalagahan ng iyong ginawa sa tinatamasa nilang kalayaan.

Ngunit mayroon namang iilan na hindi ka nalilimutan. May mga sumusuond pa sa iyong mga yapak. May mga kabataang namana sayo ang pagmamahal sa bayan. Habang may natitira pang mga tagasunod mo, may pag-asa pa.

Dalangin ko sa iyong kaarawan na patuloy na dumaloy sa dugo ng iyong mga kababayan ang mga katangian na humubog sa iyo. Dalangin ko na magsilbing inspirasyon ang iyong pagmamahal sa Diyos at bayan sa lahat. Nawa'y maging maligaya ka sa nakikita mo ngayon sa bayang sa araw ng iyong kaarawan. 

No comments: